Greek Economic Inscriptions

Laboratorio di Scienze dell'Antichità

GEI001

Wine law of Thasos I


Λ
[. c. 18.]ΕΙΟΜ [. c. 9.]ΜΗ [. c. 8.]
[. c. 5.]ον ποιέτω· ὅ τι ἄν τις τούτω[ν παραβαίνηι(?)]
[. c. 4.]α το͂ οἴνο καὶ το͂ ὀχσέος στερέσ̣[θω . c. 5.]
5[. c. 7.]ο̣ντος· καὶ ἕκτην κατ᾿ ἀμφορέα ἕκα[στον ὀφελέτω]
[ἱρὴν τῆι Ἀθ]ηναίηι τῆι Πολιόχωι καὶ τῶι Ἀπόλλω̣[νι τῶι Πυθί-]
[ωι κ]αὶ τῶι κατειπόντι ἑτέρην· ἀπενγυάτω ὁ [κατειπὼν τὴ-]
[ν ἀπεγγύην] παρὰ Τριηκοσιοίσιν κατάπερ τῶμ βιαίωμ· [π-]
[ε]ρὶ το͂ οἴνο νηϊδίης οὐκ ἔστιν ὅρκος οὔτ[ε πολιτῆι οὔ-]
10τε χσένωι (vac. )