Greek Economic Inscriptions

Laboratorio di Scienze dell'Antichità

GEI017

Onorific decree with exemption from taxes


A
[τὴν δὲ στ]ήλην τήνδε πόλις Μ-
ανῆ ἔδωκε τῶι Μεδίκ[εω].
B
ἐπὶ Μαιανδρίου·
πόλις <Μανῆ> <ἔδωκε> <τῶι> Μηδίκεω καὶ τοῖσιν Αἰσήπου παισὶν
καὶ τοῖσιν ἐκγόνοισιν ἀτε<λ>είην καὶ πρυ-
τανεῖον· δέδοται παρὲξ ναύτο
5καὶ τὸ τάλαντο καὶ ἰππονίης καὶ
τῆς τετάρτης καὶ ἀνδραποδωνίης·
τῶν δὲ ἄλλων πάντων ἀτελές· καὶ ἐπὶ
τούτοισιν δῆμος ὄρκιον ἔταμον· τὴν
δὲ στήλην τήνδε πόλις Μ[α]νῆ ἔδ[ω]κ[ε]
10τῶι Μηδίκεω.